صحبتهای آقای دکترمهدی فهیمی در برنامه جذاب و جالب و خوب روزازنو شبکه دو سیما